Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про реалізацію товарів через мережу інтернет

 

   Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Кріп Зіновія Павлівна, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та яка є платником єдиного податку (надалі – Продавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Покупець), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця, укласти з будь-яким Покупцем Договір про реалізацію товарів через мережу інтернет. При замовленні та оплаті Товарів Продавця, Покупець  приймає умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної  й безумовної згоди (акцепту) Покупця на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

 – факт реєстрації  Покупця в інтернет - магазині Продавця та оформлення Замовлення в інтернет-магазині Продавця https://pazlyk.com.ua/;

 – оплата замовлення на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках інтернет-магазину продавця https://pazlyk.com.ua/;

– письмове (в т. ч в електронній формі) повідомлення Покупця про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://pazlyk.com.ua/.

1.5. Укладаючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та цін на Товари.

1.6. Якщо Покупець не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, та робити замовлення в інтернет-магазині Продавця https://pazlyk.com.ua/

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений в інтернет-магазині https://pazlyk.com.ua/.

«Акцепт» - надання Покупцем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примір

ника Договору Сторонами.

«Продавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, яка реалізує товари представлені на інтернет-сайті.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що

відвідала інтернет-магазині https://pazlyk.com.ua/ та акцептувала даний Договір.

«Замовлення» - належно оформлена заявка Покупця на отримання отримання асортиментної одиниці (одиниць) Товару, що адресується Продавцю.

«Товар» – будь-яка асортиментна позиція інтернет-магазину https://pazlyk.com.ua/, яка є в наявності.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробку і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений в  Інтернет-магазині https://pazlyk.com.ua/ і наявний на момент складання замовлення.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його іншим Товаром на власний вибір, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Післяплата – оплата проводиться у відділенні поштового перевізника або кур'єру при отриманні товару.

5.2. Безготівкова - Оплата за безготівковим розрахунком  проводиться в касі відділення чи терміналі будь-якого банку або з розрахункового рахунку Вашої компанії, згідно виставленого рахунку. 

5.3. Платіжна система LiqPay - при виборі даного методу оплати Ви можете розрахуватись за товар платіжною карткою будь-якого банку он-лайн. 

5.4. При виборі форми розрахунків за Товар зазначених в підпунктах 5.2. і 5.3. відвантаження можливе тільки після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до пункту призначення вказаного Покупцем у Замовленні.

6.2. Доставка оплачується Покупцем згідно з тарифами поштового перевізника.

7. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець зобов’язаний:

- не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання замовлення відправити його Покупцеві.

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку відмовитися від виконання зобов’язань за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару, виключно, через різну кольоропередачу моніторів персональних комп'ютерів;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг поштовими операторами;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті Продавця https://pazlyk.com.ua/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання і використання своїх персональних даних в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

10. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом отримання товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Дана угода діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

 

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Кріп Зіновія Павлівна

Код за ЄДРПОУ 2094215088

Розрахунковий рахунок

UA323253650000002600701794176

у АТ КБ ПриватБанк, МФО 325321

E-mail: ovssns@ukr.net